حسین پویا: "فیلسوفِ شاعر" و "شاه" نامه! اشطبیعت و کهکشانها را شکر که بالاخره با همت یک "فیلسوفِ شاعر"، بنده و بسیاری دیگر از ایرانیان تاریخ نشناس، دریافتیم که همه آنچه که تا به حال در باره شاه فکر میکرده ایم اشتباه بوده و در همه این سالها به بیراهه رفته ایم.تازه ترین سخنان «مقام معظم» مبنی بر ضرورت برپایی یک «دولت حزب الهی» و یا درخواست باند وی از شیخ حسن روحانی برای «استعفا» در وهله نخست اذعان به شکست سیاست های راهبردی رژیم در زمینه راه اندازی باندهای «اصلاح طلب و اصولگرا» می باشند.

صفحه1 از854